Ketogena dijeta je medicinska terapija. Kao i svaka može uzrokovati različite nuspojave te zahtijeva nadzor i praćenje medicinskog tima.

Glavna svrha savjetovališta je podrška oboljelima od tvrdokornih epilepsija i neurometaboličkih bolesti i njihovim obiteljima za vrijeme provedbe ketogene dijete te pružanje savjeta s ciljem olakšavanja njene provedbe.

Savjetovanje s nutricionistom za oboljele i njihove obitelji obuhvaća preevaluaciju (procjenu nutritivnog statusa), pripremu, edukaciju za provedbu ketogene dijete te održavanje i podešavanje iste, ako se pokaže potrebnim.

Oboljeli i njihove obitelji mogu se obratiti na: info@dravet-sindrom-hrvatska.hr

Ako Vaš nadležni liječnik ima bilo koje pitanje o uvođenju, provedbi, nadzoru i praćenju provedbe ketogene dijete može se obratiti na: info@epilepsija.hr

 

 

Zbog potrebne obrade osobnih podataka za provedbu savjetovališta, ono se može vršiti isključivo uz potpisanu suglasnost koja je u skladu s odredbama Zakona o provedbi uredbe o zaštiti podataka kao i s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. g.