Nuspojave u inicijacijskoj fazi

Za vrijeme uvođenja dijete postoji rizik od razvoja hipoglikemije, acidoze, dehidracije i ketonemije. Djeca koja koriste lijekove koji inhibiraju ugljičnu anhidrazu (na primjer topiramat i zonisamid) mogu imati povećan rizik za razvoj pretjerane ketoze i metaboličke acidoze kada započinju s ketogenom dijetom.

Prehrambeni status i rast

Djeca oboljela od tvrdokornih epilepsija su u riziku razvoja nedostatka vitamina D i prije uvođenja ketogene dijete. Iako se razine vitamina D mogu stabilizirati obogaćivanjem prehrane, primijećeno je opadanje mineralne gustoće kostiju u kostima cijelog tijela i kralježnice kod djece na ketogenoj dijeti bez obzira na smanjenje broja/doza antiepileptičkih lijekova.

Kod djece koja provode ketogenu dijetu može se razviti i nedostatak selena što vodi do rizika za razvoj oštećenja miokardijalne funkcije. Zabilježene su i niske razine magnezija u plazmi koje mogu predstavljati problem kod djece na klasičnoj ketogenoj dijeti bez obzira na odgovarajuće obogaćivanje prehrane. Primijećena je i niska razina vitamina C dok su moguće povećane plazmatske razine vitamina topivih u mastima poput vitamina A i E (posljedica visokog unosa masti).  Osim toga moguć je i pad razine karnitina u prvih nekoliko mjeseci provođenja dijete kod neke djece i odraslih. U većini slučajeva se s vremenom stabiliziraju razine, no u nekim slučajevima je potrebno prehranu obogaćivati karnitinom.

Postoje dokazi koji upućuju da djeca na ketogenoj dijeti, osobito mlađa djeca, mogu zaostajati u rastu. Dugoročnim praćenjem djece je primijećeno da se rast poboljšava nakon prestanka ketogene dijete, no i dalje je moguće da tjelesna visina bude ispod očekivane.

Individualne potrebe za obogaćivanjem prehrane vitaminima, mineralima i elementima u tragovima mora nadzirati nutricionist. Rast djeteta se treba redovito procjenjivati za vrijeme provođenja dijete pri čemu treba imati na umu da djeca s neurološkim poteškoćama često imaju tjelesnu visinu ispod očekivane za dob.

Kardiovaskularne nuspojave

Kod djece na ketogenoj dijeti primijećene su povišene razine kolesterola i triglicerida u krvi , uz značajno povišenje aterogenih lipoproteina koji sadrže apolipoprotein B. Za vrijeme provođenja dijete, povišene razine lipida u krvi se mogu stabilizirati pri čemu podešavanje dijete može pridonijeti postizanju normalnih razina. Potpuna procjena kardiovaskularnog rizika zahtijeva ispitivanje bilo kakvih fizioloških promjena u funkciji arterija. Rezultati sugeriraju da se krutost arterija u početku provođenja dijete može povećati, no uočene promjene u arterijskoj funkciji tijekom prve godine liječenja nisu značajne nakon 24 mjeseca i čine se reverzibilnima.

Bubrežni kamenci

Incidencija bubrežnih kamenaca kod djece na ketogenoj dijeti je veća u usporedbi s općom pedijatrijskom populacijom. Bubrežni kamenci različitog kemijskog sastava primijećeni su kod približno 7% djece na dijeti. Rizik može biti veći kod dugotrajne primjene ketogene dijete i istovremene primjene inhibitora ugljične anhidraze (topiramat, zonisamid).

Gastrointestinalne nuspojave

Gastrointestinalne smetnje su učestale nuspojave ketogene terapije, no većina se može ublažiti prilagođavanjem prehrane. Povraćanje, mučnina, proljev i nelagoda u abdomenu se mogu pojaviti kod provođenja klasične ketogene dijete i ketogene dijete sa srednjelančanim trigliceridima. Postoji rizik da djeca s prethodno razvijenom gastroezofagealnom refluksnom bolešću razviju pogoršanje simptoma s visokim unosom masti. Konstipacija je najučestalija nuspojava ketogene terapije; unatoč promjenama u prehrani kako bi se smanjio problem, mnogi pojedinci trebaju dodatno liječenje lijekovima.

Ostale nuspojave

Ostale zabilježene nuspojave ketogene dijete uključuju povećan rizik infekcija, pojavu modrica, povećanje razine mokraćne kiseline u krvi, prijelome kostiju, pankreatitis, lipidno-aspiracijsku pneumoniju i kardijalne abnormalnosti. U nekim slučajevima je uočena toksičnost natrijevog valproata inducirana ketogenom dijetom, no kod  većine se mogu koristiti zajedno  bez poteškoća.

Modificirane dijete

Objavljeni rezultati o nuspojavama se većinom odnose na tradicionalne dijete. Kod provođenja modificiranih ketogenih dijeta, poput modificirane Atkinsove dijete ili dijete s namirnicama niskog glikemijskog indeksa, zabilježeno je manje nuspojava. Unatoč tome, jedno je istraživanje izvijestilo da je 13% oboljelih na MAD odustalo zbog intolerancije ili nuspojava.

 

Dostupno na: https://www.matthewsfriends.org/keto-therapies/keto-introduction/side-effects-of-ketogenic-therapy/