Hrvatska udruga za epilepsiju

Hrvatska udruga za epilepsiju osnovana je 1997. godine, a prvi predsjednik bio je prim. dr. Drago Škarpa. Iste godine Udruga je postala punopravni član Međunarodnog biroa za epilepsiju (engl. International Bureau for Epilepsy).

Cilj Udruge je unapređenje kvalitete života, kako svih osoba s epilepsijom, tako i njihovih obitelji, te omogućavanje boljeg razumijevanja prirode epilepsije i potrebe osoba s epilepsijom.

Djelatnosti HUE-e:

  • Edukacija osoba s epilepsijom, članova njihovih obitelji, kao i šire društvene zajednice o medicinskim i društvenim aspektima epilepsije.
  • Poticanje druženja, razmjena znanja i iskustava osoba koje boluju od epilepsije, njihovih rođaka i prijatelja.
  • Izdavanje knjiga i brošura, audiovizualnih  i elektroničkih  materijala koji se bave epilepsijom.
  • Organizacija sastanaka i seminara o različitim medicinskim i socijalnim aspektima epilepsije.
  • Razmjena informacija o društvenoj i medicinskoj skrbi osoba s epilepsijom sa sličnim udrugama u svijetu.
  • Istraživanje socijalnih aspekata epilepsije.
  • Suradnja s Hrvatskom ligom protiv epilepsije i međunarodnom organizacijom International Bureau for Epilepsy.