Dijetoterapija

Dijetoterapija je znanstveno područje nutricionizma (znanost o prehrani) koja stavlja težište na liječenje ili način življenja uzimanjem posebnih, određenih jela i propisane hrane ili odricanjem od određene hrane ili jela koja mogu pogoršati simptome bolesti. Svrha provedbe dijetoterapije je prevencija pojedinih bolesti ili ublažavanje simptoma/izlječenje bolesti ako je ona već prisutna kod pojedinca.

Epilepsija

je najčešća kronična neurološka bolest. Oboljeli s teško kontroliranom epilepsijom u novije vrijeme imaju nekoliko terapijskih opcija, uključujući nove antiepileptičke lijekove, kirurški pristup i stimulaciju vagusnog živca. Unatoč novim metodama liječenja, kod trećine oboljelih od epilepsije je razvijena tvrdokorna epilepsija karakterizirana farmakorezistencijom. U ovim slučajevima, jedan od terapijskih izbora je i dijetoterapija u obliku provođenja ketogene dijete. Pokazala se učinkovitom u smanjenju učestalosti epileptičkih napadaja, stoga zasigurno ne bi trebala biti posljednja opcija ni liječnicima ni oboljelima/skrbnicima. Štoviše, za određene poremećaje preporuča se što ranije u tijeku bolesti.
Važno je naglasiti da se kod osoba oboljelih od epilepsije mogu razviti brojni komorbiditeti među kojima su i poremećaji hranjenja i ponašanja (bihevioralni poremećaji) koji u konačnici dovode do neadekvatnog prehrambenog unosa. Uz to, dugotrajna primjena antiepileptičkih lijekova može uzrokovati nutritivne nedostatke određenih vitamina ili minerala što može prouzročiti različite poremećaje. Kako bi se navedeno spriječilo, potrebno je postići adekvatan energetski unos i unos makro/mikro-nutrijenata ili razmotriti obogaćivanje prehrane kada nije moguće zadovoljiti sve prehrambene potrebe.
Projekt EpiPrehrana namijenjen je podizanju svijesti o primjeni ketogenih dijeta za liječenje tvrdokornih epilepsija i informiranju roditelja/skrbnika i zdravstvenih djelatnika u svrhu educiranja i promicanja dijetoterapije tvrdokornih epilepsija u kliničkoj praksi. Kao dio projekta pokrećemo i on-line savjetovalište za prehranu za oboljele od tvrdokornih epilepsija.
Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za epilepsiju s predsjednicom Anom Sruk, dr.med. i u suradnji s prof. dr. sc. Igorom Prpićem, dr. med. i Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, Vedranom Bibić, magistrom kliničkog nutricionizma i organizacijom ˝Matthew's friends˝.

O NAMA

prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

Specijalista pedijatarije,

Uža specijalizacija iz neuropedijatarije i iz neonatologije

KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Klinika za pedijatriju, Zavod za neurologiju i dječju psihijatriju, Rijeka, Hrvatska

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i

konvulzivne bolesti razvojne dobi

Rođen u Rijeci, 20. listopada 1962. g. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao 1987. g., magistarski rad obranio 1992. g., a doktorsku disertaciju 1998. g. Završio tri poslijediplomska sveučilišna studija (Opća klinička patofiziologija, Medicina razvojne dobi i Management u zdravstvu).

Redoviti je profesora u trajnom zvanju od 2014. godine.

Član Hrvatske akademije medicinskih znanosti od 2016. g. U KBC Rijeka zaposlen je od 1992 g. a na Medicinskom fakultetu od 2002. g.

Specijalista pedijatrije je od 1997. g. uži specijalista neonatologija od 2007. g., dok drugu užu specijalizaciju iz područja neuropedijatrije stječe 2009. g. Obnašao je dužnost Pročelnika Odjela za neonatologiju Klinike za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, predstojnika Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, a trenutno je pročelnika Zavoda za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka i voditelj je „Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi“. Predstojnik je Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci.

U dva mandata obnašao dužnost Prodekana za poslovne odnose Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Voditelj je više znanstvenih projekata, nacionalnih i međunarodnih, recenzent priznatih međunarodnih i domaćih časopisa, član uredništva znanstvenih časopisa.

Objavio je više od 150 stručno-znanstvenih radova u citiranoj literaturi i aktivno sudjelovao na više međunarodnih i domaćih kongresa (preko 300 kongresnih priopćenja), te održao niz pozvanih predavanja.

Uže područje interesa mu je epileptologija i neonatalna/razvojna neurologija te utjecaj prenatalne izloženosti okolišnim čimbenicima na razvoj središnjeg živčanog sustava.

Član je više znanstvenih-stručnih domaćih i/ili međunarodnih društava od kojih u ponekima sudjeluje u izvršnim funkcijama. Za svoje djelatnosti u više je navrata primio priznanja i nagrade.

Ana Sruk, dr.med., specijalist neurologije-uži specijalist epileptologije

Ana Sruk je rođena 5. svibnja 1980. godine u Villingen Schwenningenu, Njemačka. Godine 2005. je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu doktora medicine. Godine 2011. je položila specijalistički ispit iz neurologije i završila poslijediplomski stručni studij iz Kliničke neurologije. Od 2005.g. je zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ u Zagrebu, inicijalno kao liječnik na pripravničkom stažu (2005.g.-2006.g.), potom kao specijalizant neurologije (2007.g.-2011.g.) dok od 2011.g. radi kao specijalist neurologije na Klinici za neurologiju. Godine 2020. je položila ispit iz uže specijalizacije epileptologije. Aktualno je u završnoj fazi pripreme doktorske disertacije pod nazivom Prognostička točnost dinamike proteina supresora tumorogenosti 2 kod ishoda ishemijskoga moždanoga udara (mentori izv. prof.dr.sc. Daria Pašalić i doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević).

Tijekom svog profesionalnog usavršavanja završila je brojne relevantne međunarodne edukacije iz područja neurologije, naročito epileptologije, među kojima su: 4th Postgraduate Practical Epileptology School „Epilepsies of the occipital lobes (OLE)“ (Radovljica, Slovenija, 2009.g.), 5th Postgraduate Practical Epilepsy School „Emotions nad seizures“  (Preddvor, Slovenija, 2010.g.), 4th Eilat International Educational Course: PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EPILEPSY ( Eilat, Izrael, 2011.g.),  VIREPA Distance Education Program – International League Against Epilepsy (ILAE)  – BASIC EEG (2013./2014.g.) za koji je primila počasni certifikat, 8th Migrating Course on Epilepsy (Dubrovnik, Hrvatska, 2014.g.), 3rd Dianalund Summer School on EEG and Epilepsy  (Dianalund, Danska, 2016.g.), 7th Eilat International Educational Course: PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EPILEPSY (Jeruzalem, Izrael, 2017.g.), 4th Dianalund Summer School on EEG and Epilepsy (Dianalund, Danska, 2018.g.) i četverotjedna edukacija iz video-EEG-a u Danish Epilepsy Centre Filadelefia tijekom 2018.g. Aktualno se redovito educira kroz EpiCARE webinare i kroz ILAE Academy. Drugo uže područje interesa na kojem je stekla brojne kompetencije su cerebrovaskularne bolesti i neurosonologija.

Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim kongresima te tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja na kojima je održala brojna pozvana predavanja. Suradnica je na projektu Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja, projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni je autor ili koautor 19 stručnih i/ili znanstvenih publikacija (12 indeksiranih radova u Current Contents dok su ostali citirani u međunarodnim indeksima) i 34 kongresnih sažetaka.

Članica je stručnih udruženja: Hrvatsko neurološko društvo (Sekcija mladih neurologa- podpredsjednica od studenog 2017., Sekcija za intenzivnu neurologiju), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju te Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara.

Od 2006.g. je članica Hrvatske udruge za epilepsiju gdje obnaša dužnost Predsjednice od 2017.g.  Kroz višegodišnji volonterski rad u HUE sudjelovala je kao voditeljica ili suradnica u brojnim javno-zdravstvenim akcijama i projektima HUE među kojima su: 7 edukacijsko-rekreacijskih kampova za djecu i adolescente s epilepsijom, tiskanje publikacija (Dijete i epilepsija, Život s epilepsijom, Epilepsija kod žena), organizacija Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije, organizacija Ljubičastog dana – središnja manifestacija „Bicikliraj za epilepsiju!“, projekt „Online savjetovalište za epilepsiju“, projekt „Febrilne konvulzije – edukacija odgajatelja, stručnog tima i roditelja“ te projekt „Edukacijska Internet platforma o psihogenim neepileptičkim napadajima“. Kontinuirano uređuje web i Facebook stranicu HUE te vodi telefonsko i on-line savjetovalište. Izabrana je za člana Europskog regionalnog izvršnog odbora Međunarodne udruge za epilepsiju (engl. EREC-IBE) za razdoblje 2021.g.-2025.g.

Vedrana Bibić, mag. nutr. clin.

Vedrana Bibić je rođena u Splitu, 23. svibnja 1995. godine.

Završila je prediplomski studij nutricionizma na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu nakon kojeg se uputila u Rijeku na diplomski studij kliničkog nutricionizma na Fakultetu zdravstvenih studija. U rujnu 2020. godine je uspješno obranila diplomski rad s temom ˝Modificirana Atkinsova dijeta u liječenju epilepsija dječje dobi˝.

U svibnju 2021. je pohađala i ˝KetoCollege˝, edukaciju zdravstvenih djelatnika o ketogenim dijetama, za čiju su organizaciju zaslužni ˝Matthew’s friends˝ i ˝MF Clinics˝.

Vedrana volontira i sudjeluje u aktivnostima udruge od njenog osnutka. Volontirala je za brojne projekte udruge, a trenutačno aktivno sudjeluje u radu platforme Residras odnosno registru oboljelih od Dravet sindroma i sindroma povezanih s mutacijom gena SCN1A i PCDH19 te novom projektu EpiPrehrana.

Aktivna je i u Dravet sindrom Europskoj Federaciji gdje također volontira u komunikacijskom timu.

Od 2021. godine je i članica Dravet CAB-a  (Community Advisory Board) i zamjenik tajnika organizacije ePAG EpiCARE.