Od 29. do 31. svibnja naše predstavnice sudjelovale su na EpiCARE AGM-u u Utrechtu.

Prva dva dana događanja smo čuli brojne izvještaje o napretku u pojedinim radnim skupinama, kao i planove za budući rad, a treći dan je održan ePAG EpiCARE sastanak, na kojem je među ostalim, naša Irena Bibić, predsjednica Udruge, izabrana za dopredsjednicu ePAG EpiCARE-a!

Za više informacija o EpiCARE ERN-u i aktivnostima ove mreže posjetite: https://epi-care.eu/, a o ePAG EpiCARE-u: https://epi-care.eu/epicare-patient-representatives/