Irena Bibić, predsjednica

Rođena u Splitu, 30. kolovoza 1972. godine. Supruga i majka troje djece od kojih treće dijete boluje od sindroma Dravet. 2014. godine osniva Udrugu roditelja i djece oboljelih od Dravet sindroma, Dravet sindrom Hrvatska, a kao predsjednica i ovlaštena osoba zastupa Udrugu od njenog osnivanja.

Zastupa Udrugu u nacionalnim organizacijama, Koaliciji Udruga u zdravstvu i Savezu za rijetke bolesti, te međunarodnim organizacijama Dravet Syndrome European Federation, ePAG EpiCARE i EURORDIS s kojima sudjeluje u zajedničkim projektnim aktivnostima.

Želja za poboljšanjem kvalitete života, zajedništvom roditelja usmjerava je i potiče da pokrenemo promjene na nacionalnom ali i međunarodnom nivou za tvrdokorne epilepsije.

Podignimo kvalitetu života, prihvatimo različitosti!

Ana Franjević, dopredsjednica

Ana Franjević rođena je 1975. godine u Zagrebu. Završila je studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje je 2007. godine i doktorirala. Zaposlena je u KBC-u Zagreb na odjelu citogenetike. Majka je troje djece od kojih najmlađe ima sindrom Dravet. Osam je godina provela izvan struke zbog višestrukih poteškoća u djetetovom razvoju. Kao dopredsjednica udruge, zajedno s ostalim članovima upravnog odbora, djeluje u smjeru jačanja svijesti o sindromu Dravet, borbe protiv diskriminacije i administrativnih zapreka, te boljeg položaja roditelja/skrbnika osoba s ovom bolešću.

Marija Brusić, tajnica

Rođena 12. srpnja 1978. godine. Živi u Rijeci sa suprugom i dvoje djece (Roko rođ. 2012. godine i Antonio rođ. 2014. godine koji boluje od sindroma Dravet).

Magistra prava i bivša odvjetnica, sada roditelj njegovatelj.

Član Udruge od 2015. godine.

Svojim angažmanom u Udruzi želi dati svoj skromni doprinos za stvaranje boljih uvjeta za život osoba oboljelih od tvrdokornih epilepsija i njihovih obitelji.

Nada Brusić, član Upravnog odbora

Nada je rođena 04. srpnja 1982. godine u Ogulinu gdje je pohađala ekonomsku školu. Kao sezonski radnik 2002. godine dolazi na otok Krk i zapošljava se kao radnik u privatnoj zanatskoj radnji za proizvodnju pizza i tjestenina. Tamo je radila 11 godina ili točnije do 2013. godine kada je dobila dječaka sa sindromom Dravet.

Vedrana Bibić, član Upravnog odbora

Vedrana, rođena 23. svibnja 1995. godine,  magistra je kliničkog nutricionizma, a na to zvanje ju je potako život sa sestrom koja boluje od sindroma Dravet. Od samog osnutka sudjeluje u aktivnostima Udruge, a vodi i projekt EpiPrehrana namijenjen terapijskoj primjeni ketogenih dijeta kod oboljelih od tvrdokornih epilepsija. Osim što je aktivna u našoj Udruzi, Vedrana je i tajnica ePAG EpiCARE-a, član Dravet CAB-a (engl. Community Advisory Board) i volonter u Dravet Syndrome European Federation.