Udruga Dravet sindrom Hrvatska zajedno s KBC-om Zagreb i u suradnji s Centrom za rehabilitaciju Mir, KBC-om Rijeka, Referentnim centrom Ministarstva RH za epilepsiju i konvulzivne bolesti razvojne dobi, Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci i Medicinskim fakultetom u Rijeci i Hrvatskom liječničkom komorom u Osijeku organizira kampanju za Tjedan mozga pod naslovom Možemo li hranom liječiti epilepsiju i demenciju?

Simpoziji će se održati u 4 hrvatska grada i to:

14. ožujka u 12:00 h u Centru za rehabilitaciju Mir, Put Mira 16, 21216 Kaštel Novi

15. ožujka u 14:30 h na Fakultetu zdravstevnih studija, Ul. Viktora cara Emina 5, 51000 Rijeka

16. ožujka u 16:00 h u regionalnom uredu Hrvatske liječničke komore u Osijeku, Ulica Hrvatske Republike 19 c, 31000 Osijek

17. ožujka u 16:00 h u KBC-u Zagreb (predavaonica klinike za neurologiju I kat-glavna zgrada), Kišpatićeva ul. 12, 10000 Zagreb.

REGISTRACIJA

Prijave za:

Kaštel Novi: https://forms.office.com/r/fJgSu973uH

Ograničen broj sudionika.

Rijeka: https://forms.office.com/r/8TkDCPBQw5

Osijek: https://forms.office.com/r/UgVXKkjEnx

Simpozij je bodovan od strane HLK-a za liječnike. Broj sudionika je ograničen.

Zagreb: https://forms.office.com/r/TjtnJkj2uu

Programi po gradovima

Veselimo se našem susretu!