Simpozij o sindromu Dravet

2016. godine u veljači organizirali smo naš prvi simpozij o sindromu Dravet.

Više informacija na: http://dravet-sindrom-hrvatska.hr/simpozij-o-sindromu-dravet/

ILAE kongres

Te godine su i članovi Udruge su sudjelovali na ILAE (International League Against Epilepsy) kongresu tj. sesiji o sindromu Dravet kao i skupštini DSEF-a u Pragu.