Povezanost unosa ugljikohidrata i masti s kardiovaskularnim bolestima i mortalitetom u 18 zemalja s pet kontinenata: prospektivno kohortno istraživanje (Dehghan i sur., 2017). 

 

Ovaj članak, nedavno objavljen u časopisu Lancet, izvještava o rezultatima velikog desetogodišnjeg epidemiološkog istraživanja koje je uključivalo osobe u dobi od 35 do 70 godina. Prehrambeni unos 135335 sudionika iz 18 zemalja (s pet kontinenata) se pratio pomoću validiranih FFQ upitnika specifičnih za pojedinu zemlju. Uključeno je sedam svjetskih regija s niskim, srednjim i visokim prihodima i s prevalencijom pothranjenosti i preuhranjenosti. Ciljevi studije su bili: procjena povezanosti unosa masti (ukupnih, zasićenih i nezasićenih) i ugljikohidrata s ukupnom smrtnošću, ozbiljnim kardiovaskularnim bolestima (KVB), smrtnošću uzrokovanom KVB-ima, smrtnošću nepovezanom s KVB-ima (ne-KVB), infarktom miokarda i moždanim udarom.

Na temelju unosa pojedinih makronutrijenata (ugljikohidrata, masti i proteina), sudionici su podijeljeni u pet skupina (kvintila) prema udjelu određenog makronutrijenta u ukupnom energetskom unosu. Podjela se također izvršila i na temelju unosa zasićenih, mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina. Medijan trajanja praćenja sudionika je bio 7,4 godine, tijekom kojih je 5796 preminulo, a 4784 razvilo ozbiljne KVB-i. Incidencija smrtnosti (ukupna, KVB i ne-KVB), ozbiljnih KVB-i, infarkta miokarda i moždanih udara uspoređivana je između navedenih kvintila s prilagodbom s obzirom na dob, spol, socioekonomski status i siromaštvo.

Rezultati su pokazali da je veći unos ugljikohidrata povezan s povećanim rizikom ukupne smrtnosti i smrtnosti od ne-KVB-i (ali ne i smrtnosti od KVB-i). Ovaj trend povećanja rizika smrtnosti se dogodio samo među sudionicima kojima je udio ugljikohidrata bio veći od 60% u ukupnom energetskom unosu. Ukupan unos masti i unos pojedinih vrsta masnih kiselina je bio povezan s nižim rizikom ukupne smrtnosti i smrtnosti od ne-KVB, a veći ukupan unos masti i zasićenih masnih kiselina je također bio povezan s manjim rizikom razvoja moždanog udara. Unos proteina je bio obrnuto proporcionalan s rizicima ukupne smrtnosti i smrtnosti od ne-KVB-i. Navedeni rezultati su bili nepromijenjeni pri usporedbi između azijskih i ostalih zemalja. Korištenjem multivarijabilnih modela nutritivne gustoće je izvršena dodatna procjena učinka zamjene 5%-tnog energetskog unosa iz ugljikohidrata s odgovarajućim ekvivalentom drugih makronutrijenata. Zamjena unosa ugljikohidrata s polinezasićenim masnim kiselinama je povezana s 11%-tnim nižim rizikom smrtnosti i 16%-tnim nižim rizikom smrtnosti od ne-KVB-i dok je zamjena sa zasićenim masnim kiselinama povezana s 20%-tnim nižim rizikom razvoja moždanog udara.

Navedeni rezultati imaju značajne implikacije na globalne prehrambene smjernice koje su uglavnom temeljene na podacima iz Sjeverne Amerike i Europe (gdje je preuhranjenost zabrinjavajuća) i trenutno se preporučuje ograničenje ukupnog unosa masti na manje od 30% od ukupnog energetskog unosa, a unos zasićenih masnih kiselina na manje od 10% tako da se njihov unos zamijeni izvorima nezasićenih masnih kiselina. Ovim istraživanjem pojavila su se dodatna pitanja o postojećim smjernicama, posebno u regijama svijeta u kojima je pothranjenost učestalija, a unos ugljikohidrata veći. Autori sugeriraju da ograničavanje unosa ugljikohidrata (kada je visok) može poboljšati zdravlje, no odsutnost povezanosti između malog unosa ugljikohidrata i zdravstvenih ishoda ne pruža potporu prehrani s vrlo niskim udjelom ugljikohidrata. Preporučuju da umjereni unos ugljikohidrata odnosno prehrana s udjelom ugljikohidrata 50-55% u ukupnom energetskom unosu može biti najprikladniji za zadovoljavanje kratkotrajnih energetskih potreba kod tjelesne aktivnosti. Rezultati također ukazuju da je malo vjerojatno da će ograničavanje ukupnog unosa masti poboljšati zdravlje stanovništva. Štoviše vrlo nizak unos zasićenih masti može biti štetan stoga bi trebalo ukloniti trenutna ograničenja unosa masti.

 

 

Dostupno na: https://www.matthewsfriends.org/keto-therapies/keto-therapies-for/cardiovascular-disease/

Članak: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext