Napadaj može biti prvi znak tumora mozga, a lokacija, tip stanica i gradus određuju medicinsku intervenciju.

Bilješka: Prema Svjetskoj organizaciji za zdravlje, tumori gradusa I i II se opisuju kao benigni, a gradusa III i IV kao maligni ili zloćudni (1).

Ketogene dijete za napadaje povezane s tumorima mozga niskog gradusa

U slučajevima relativno spororastućeg tumora niskog gradusa, potrebno vrijeme da tumor uznapreduje, ako uopće uznapreduje, je nepoznato, a intervencija može biti minimalna s pristupom ‘čekaj i prati.’

Oni koji žive s farmakorezistentnom epilepsijom uzrokovanom tumorom, često osjećaju i utjecaj na psihološko stanje i kvalitetu života, a oni su nepredvidivi i potencijalno ograničavajući. Uz to su i nuspojave povezane s liječenjem prisutnih stanja. Oboljeli su bez aktivne uloge kojom mogu djelovati na svoje simptome.
Ketogene dijete imaju značajan potencijal kao opcija liječenja za tvrdokorne epilepsije zbog mogućeg smanjenja učestalosti napadaja, njihovog intenziteta i vremena oporavka. Odrasli također navode povećanje budnosti i razine energije kao pozitivne ‘nuspojave’ terapije, što dovodi do poboljšanog osjećaja dobrobiti i kontrole nad svakodnevnim životom (1).

 

Ketogene dijete za maligne tumore mozga

Metabolizam tumora: glukoza

Godine 1924. Otto Warburg prvi je predložio da se stanice raka razlikuju od normalnih, zdravih stanica na temelju načina na koji dobivaju energiju za preživljavanje i rast. Prepoznao je da dobivaju energiju fermentacijom glukoze u prisutnosti kisika (aerobnom glikolizom) umjesto korištenja učinkovitijeg mitohondrijskog sustava (oksidativne fosforilacije) kojeg preferiraju zdrave stanice (2).

Zašto je fokus na tumorima mozga?

Za razliku od poboljšanja kvalitete života i preživljavanja za mnoge vrste tumora, ishod za one s tumorom mozga nije se poboljšao desetljećima. Poznato je da se ovi agresivni tumori sastoje od raznih tipova stanica i to ih čini manje osjetljivima na ciljane terapije. Međutim, poznato je da većina stanica tumora mozga ima disfunkcionalni energetski metabolizam i visoku ovisnost o glukozi, stoga istraživački timovi traže načine da tu spoznaju iskoriste kao aktivnu i učinkovitu komponentu upravljanja tumorom mozga.

Ketogena dijeta i kontrola glukoze

Ketogena dijeta ima ograničen unos ugljikohidrata i izdašne količine masti te osigurava adekvatne količine bjelančevina. Kako se unos ugljikohidrata smanjuje, tijelo sagorijeva masti radije nego ugljikohidrata (koji više nisu dostupni u izobilju) i to pokreće kaskadu biokemijskih promjena u tijelu. Dolazi do porasta razina ketonskih tijela u krvi, smanjenja porasta glukoze nakon obroka i održavanje razine glukoze u krvi na donjoj granici normalnog raspona.

Iz istraživanja učinka ketogene dijete u oboljelih od epilepsije poznato je da se zdrave moždane stanice s lakoćom prilagođavaju ovoj metaboličkoj promjeni i lako koriste ketonska tijela kao svoj novi primarni izvor energije. Međutim, sugerira se da se stanice tumora mozga možda neće tako lako prilagoditi i da bi mogle biti oštećene ovom promjenom (1).

 

Objavljeni dokazi:

Pretklinička istraživanja na životinjskim modelima

Godine 2010. istraživanja na mišjem modelu multiformnog glioblastoma izvijestila su da ketogena dijeta: specifično usporava rast tumora, sprječava porast reaktivnih kisikovih spojeva povezanih s rastom tumora i utječe na ukupnu ekspresiju gena u tkivu tumora (3). Nešto kasnije, ista istraživačka skupina izvijestila je da ketogena dijeta značajno poboljšava učinak zračenja u istom modelu (4). Dulje od desetljeća profesor Tom Seyfried i suradnici proučavaju koncept tumora kao metaboličke bolesti (5). Godine 2012. predložili su da bi ketogena dijeta (u kombinaciji s lijekovima koji kontroliraju dostupnost glukoze i glutamina) mogla biti održiva alternativa za standardu skrb u liječenju multiformnog glioblastoma (6). Godinu kasnije, istraživanja na mišjem modelu metastatskog tumora pokazala su da bi se pozitivan utjecaj ketogene dijete na preživljavanje mogao dodatno poboljšati u kombinaciji s hiperbaričnom terapijom kisikom (7).

Prikazi slučajeva i klinička istraživanja

Korištenje ketogene dijete sa srednjelančanim trigliceridima kao dodatna komponenta u liječenju dva pedijatrijska slučaja tumora mozga, prvi put je objavljeno 1995 godine (8). Pronašli su prosječno smanjenje od 21,8% u unosu glukoze na mjestu tumora pri čemu je jedan oboljeli imao značajna klinička poboljšanja u raspoloženju i razvoju vještina tijekom odam tjedana trajanja ispitivanja te je nastavio provoditi dijetu 12 mjeseci. Oba oboljela nakon četiri i pet godina nakon dijagnoze izvijestila su o dobroj kvaliteti života. Godine 2007. zabilježena je uporaba kalorijski ograničene ketogene dijete (oko 600 kcal/dan, što je dovelo do 20% gubitka tjelesne težine) kod 65-godišnje žene uz standardnu terapiju. Nakon dva mjeseca liječenja, nije otkriveno vidljivo tkivo tumora mozga. Međutim, 10 tjedana nakon obustave stroge dijetetske terapije, MR-om je utvrđena pojava recidiva (9). Mala retrospektivna studija iz 2014. godine je uključila 53 oboljela od multiformnog glioblastoma,  a šestero je provodilo ketogenu dijetu uz standardnu terapiju (10). Autori su izvijestili da je ketogena dijeta bila sigurna i dobro se podnosila te se činilo da značajno smanjuje razinu glukoze u krvi čak i kada su se koristile visoke doze steroida. Zaključili su da bi ketogena dijeta mogla poboljšati odgovor na standardno liječenje i prognozu. U istraživanju Dardisa i suradnika, oboljeli od glioblastoma su provodili klasičnu ketogenu dijetu s:  ketogenim omjerom za vrijeme radijacije i kemoterapije u trajanju od 6 tjedana, nakon čega se poticala provedba modificirane Atkinsove dijete. Sveukupno 12 oboljelih je dovršilo istraživanje, a među njima nije zabilježen gubitak tjelesne mase veći od 10% u usporedbi s tjelesnom masom prije uvođenja ketogene dijete. Također, razdoblje bez progresije je iznosilo 7 mjeseci, a cjelokupno preživljavanje 29,3 mjeseca (11). Sustavni pregled iz 2018. godine obuhvatio je šest istraživanja koja su izvijestila o produljenom razdoblju bez progresije bolesti i cjelokupnog preživljavanja (12). Isti autori su intervjuirali oboljele od glioma visokog stupnja te izvijestili da 69% (119 oboljelih) smatra kako bi se modificirana ketogena dijeta trebala ponuditi kao terapijska opcija, a 73% (125 oboljelih) su pokazali želju da pokušaju s ovom dijetoterapijom u razdoblju od tri mjeseca (13). Ujedno je u tijeku i prospektivno istraživanje za oboljele od glioblastoma u kojem se prati učinak modificirane ketogene dijete i ketogene dijete sa srednjelančanim trigliceridima (14). Voss i suradnici su 2020. godine proveli istraživanje u kojem su proučavali učinke kalorijski ograničene ketogene dijete i ketogene dijete s intermitentnim gladovanjem. U obje skupine se dijeta dobro podnosila, a gubitak tjelesne mase je bio umjeren. Nije utvrđena značajna razlika u razdoblju bez progresije (povećano za 20% u skupini na ketogenoj dijeti s intermitentnim gladovanjem i 16% u skupini na kalorijski ograničenoj ketogenoj dijeti) kao ni u cjelokupnom preživljavanju. Međutim, u skupini na ketogenoj dijeti s intermitentnim gladovanjem, kod oboljelih kojima je šestog dana razina glukoze u krvi bila ispod medijana (83,5 md/dL) je utvrđena značajna razlika u razdoblju bez progresije i preživljavanju (15).

 

Dodatne informacije

Ketogena dijeta se primjenjuje isključivo uz standardnu terapiju te nije pogodna za sve oboljele. Uključuje značajnu promjenu u izboru namirnica i zahtijeva pripremu, edukaciju, vođenje i praćenje od strane iskusnog tima za ketogenu dijetu kako bi se osiguralo da je pravovremena, sigurna i prilagođena potrebama pojedinca uz njihovu standardnu ​​terapiju.

Ako imate tumor na mozgu i želite razmisliti o ketogenoj terapiji, pročitajte članak o ketogenoj dijeti za odrasle (16) te razgovarajte o tome sa svojim kliničkim neuroonkološkim timom.

 

 

Literatura

 1. Ketogene dijete i tumori mozga. Dostupno na: https://www.matthewsfriends.org/keto-therapies/keto-therapies-for/brain-cancer/
 2. Warburg O. The origin of cancer cells. Science 1956 123: 309-314
 3. Stafford P, Adelwahab MG, Kim DY, Preul MC, Rho JM, Scheck AC. The ketogenic diet reverses gene expression patterns and reduces reactive oxygen species levels when used as an adjuvant therapy for glioma. Nutrition & Metabolism 2010 7:74 http://www.nutritionandmetabolism.com/content/7/1/74
 4. Abdelwahab MG, Fenton KE, Preul MC, Rho JM, Lynch A, Stafford P, Scheck AC. The ketogenic diet is an effective adjuvant to radiation therapy for the treatment of malignant glioma. PLoS One 2012 7(5): e36197 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036197
 5. Seyfried TH, Shelton LM. Cancer as a metabolic disease. Nutrition & Metabolism 2010 7:7 http://www.nutritionandmetabolism.com/content/7/1/7
 6. Seyfried TH, Marsh J, Shelton LM, Huysentruyt LC, Mukherjee P. Is the restricted Ketogenic diet a viable alternative to the standard of care for managing malignant brain cancer. Epilepsy Research 2012 100: 310-326 (Special issue on Dietary treatments for epilepsy & other neurological disorders)
 7. Poff A, Ari C, Seyfried TN, D’Agostino DP. The ketogenic diet and hyperbaric oxygen therapy prolong survival in mice with systemic metastatic cancer. PLoS One 2013 8(6): e65522
 8. Nebeling L, Miraldi F, Shurin SB, Lerner E. Effects of a Ketogenic Diet on tumour metabolism and nutritional status in pediatric oncology patients: two case reports. Journal of American College of Nutrition 1995 Vol 14, No2: 202-208
 9. Zuccoli G, Marcello N, Pisanello A, Servadei F, Vaccaro S, Mukherjee P, Seyfried TN. Metabolic management of glioblastoma multiforme using standard therapy together with a restricted diet: Case report. Nutrition & Metabolism 2010 7:33 http://www.nutritionandmetabolism.com/content/7/1/33
 10. Champ CE, Palmer JD, Volek JS, Werner-Wasik M, Andrews DW, Evans JJ, Glass J, Kim l, Shi W. Targeting metabolism with a ketogenic diet during the treatment of glioblastoma multiforme. Journal of Neurooncology 2014 117:125-131
 11. Dardis C, Renda L, Honea N, et al. ACTR-15. THERAPEUTIC KETOGENIC DIET (KD) WITH RADIATION AND CHEMOTHERAPY FOR NEWLY DIAGNOSED GLIOBLASTOMA – PRELIMINARY RESULTS FROM NCT02046187. Neuro Oncol. 2017;19(Suppl 6):vi4. doi:10.1093/neuonc/nox168.011
 12. Martin-McGill KJ, Srikandarajah N, Marson AG, Tudur Smith C, Jenkinson MD. The role of ketogenic diets in the therapeutic management of adult and paediatric gliomas: a systematic review. CNS Oncol. 2018;7(2):CNS17. doi:10.2217/cns-2017-0030
 13. Martin-McGill KJ, Marson AG, Tudur Smith C, Jenkinson MD. The Modified Ketogenic Diet in Adults with Glioblastoma: An Evaluation of Feasibility and Deliverability within the National Health Service. Nutr Cancer. 2018;70(4):643-649. doi:10.1080/01635581.2018.1460677
 14. Martin-McGill KJ, Marson AG, Tudur Smith C, Jenkinson MD. Ketogenic diets as an adjuvant therapy in glioblastoma (the KEATING trial): study protocol for a randomised pilot study. Pilot Feasibility Stud. 2017;3:67. Published 2017 Nov 28. doi:10.1186/s40814-017-0209-9
 15. Voss M, Wagner M, von Mettenheim N, et al. ERGO2: A Prospective, Randomized Trial of Calorie-Restricted Ketogenic Diet and Fasting in Addition to Reirradiation for Malignant Glioma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020;108(4):987-995. doi:10.1016/j.ijrobp.2020.06.021
 16. Ketogena dijeta za odrasle s epilepsijom. Dostupno na: http://dravet-sindrom-hrvatska.hr/ketogene-dijete-za/ketogena-dijeta-za-odrasle-s-epilepsijom/