Epilepsija kod djece predškolske dobi

Edukacija

Udruga je 25. svibnja 2023. održala edukaciju na temu “Epilepsija kod djece predškolske dobi” u Dječjem vrtiću Grigor Vitez, Kliška ul. 4, 21000 Split.

Predavanja su održali prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med., Marija Samaržija, bacc. med. techn. i Irena Bibić, predsjednica Udruge.

Prof. dr. sc. Prpić je otvorio radionicu i održao predavanje o epilepsiji i vrstama epileptičnih napadaja kako bi pobliže objasnio sudionicima postojanje različitih vrsta s različitim manifestacijama s ciljem njihovog boljeg prepoznavanja od strane djelatnika vrtića.

Medicinska sestra, Marija Samaržija, bacc. med. techn. je potom održala predavanje o ulozi medicinske sestre s naglaskom da tijekom obrade i liječenja u bolničkim ustanovama komunikaciju s roditeljima ne treba prekidati već im pružati podršku i poticati povjerenje prema bolničkom timu, te stvarati osjećaj sigurnosti. Postavljanjem dijagnoze koja na našim prostorima još uvijek dosta stigmatizirana te nakon otpusta iz bolnice pred roditeljima je puno izazova, a najizraženiji je njihov strah od izolacije i nemogućnosti normalnog života. U tom djelu važna je uloga pedijatrijskog tima, a napose medicinske sestre koja je prva u tom komunikacijskom kanalu. U procesu zdravstvene njege potrebno je postaviti realne ciljeve s obzirom na medicinsku dijagnozu i potrebe kako oboljelog djeteta tako i obitelji. Medicinska sestra mora biti upoznata s preporučenom farmakološkom terapijom te pomoći roditelju u prihvaćanju i važnosti redovite primjene terapije.

Ono što je također istaknuto je da roditelje treba stalno poticati na uključivanje djeteta u normalne aktivnosti svakodnevnog života, uključivanje u kolektive predškolskih ustanova te dodatne aktivnosti u skladu s kognitivnim sposobnostima djeteta. U središtu svakog oblika zdravstvene skrbi mora biti oboljeli, a u pedijatriji je to dijete i njegova obitelji.

Uz navedena predavanja također je prikazano i objašnjeno kako primjenjivati simptomatsku terapiju za hitna stanja tj. epileptični status.

Za kraj radionice, predavanje je održala Irena Bibić, predsjednica Udruge, koja je podijelila iskustva roditelja i razgovarala o pristupu djetetu s epilepsijom u predškolskoj dobi kojim je naglasila da dijete bez obzira na prisutne poteškoće i dalje ima iste potrebe kao i njegovi vršnjaci te je vrlo važno graditi pozitivnu atmosferu u grupi, ne stigmatizirati dijete, te razvijati njegove individualne mogućnosti i samopoštovanje.

Veliko hvala dječjem vrtiću Grigor Vitez, njihovoj ravnateljici i stručnom timu na gostoprimstvu! Zahvaljujemo sudionicima edukativne radionice koji su svojom interakcijom dali bolji uvid u situacije s kojima se susreću.

Nastavljamo s edukativnim radionicama u rujnu gdje je cilj pozvati i roditelje na sudjelovanje. Ovim edukacijama želimo od ranog uzrasta graditi bolje društvo bez predrasuda i stigmi. Da bi to uspjeli svi trebamo dati svoj mali doprinos kroz prihvaćanje, razumijevanje, pozitivni stav prema epilepsiji i naravno gledati dijete kao osobu, a ne epilepsiju.

Na radionici su sudionici ispunili pred- i post-evaluacijski listić kao i ocijenili samu radionicu!

Rezultati evaluacije ističu područja znanja i razumijevanja, kao i potencijalne nedostatke kada je u pitanju pristup i podrška djeci s epilepsijom. Iako je prisutna dobra svijest o određenim aspektima epilepsije poput pružanja prve pomoći tijekom epileptičnog napadaja i važnosti stvaranja pozitivnog ozračja, sudionici su ukazali na postojanje potrebe za daljnjom edukacijom i podizanjem svijesti o službenom obrazovanju, stigmama o epilepsiji, ulozi obrazovnih programa i drugim aspektima liječenja epilepsije. Većina ispitanika 85,71% obrazovanje je ocijenilo izvrsnim, a 14,29 % s vrlo dobrim. Rezultati ukazuju na opće zadovoljstvo pružanom edukacijom.