Edukativne radionice i edukacije

Udruga Dravet sindrom aktivno održava različite edukativne radionice za roditelje i edukacije za stručne djelatnike!

Edukativna radionica

Edukacija u dječjem vrtiću More

Edukativna radionica

Edukacija u specijalnoj bolnici Goljak

Dijete i epilepsija

Edukacija u vrtiću Grigor Vitez, Split

Epilepsija kod djece predškolske dobi

Edukacija u vrtiću Grigor Vitez, Split

Poteškoće ponašanja

Online edukativna radionica