Edukativna radionica

Dječji vrtić More

Udruga je 29. svibnja 2024. u 13 h održala edukaciju u Dječjem vrtiću More, PPO Đurđice, Marohnićeva ul. 12, 51000 Rijeka.

Predavanja su održali prof. dr. sc. Igor Prpić i Vedrana Bibić, mag. nutr. clin.

Prof. dr. sc. Igor Prpić održao je predavanje na temu: Vrućica i konvulzije u febrilitetu – febrilne konvulzije kojim je obuhvatio:

  • Pojašnjenje dijagnoze febrilnih konvulzija i simptoma
  • Podjelu febrilnih konvulzija i razlike u usporedbi s dijagnozom epilepsije
  • Ishode kod oboljelih s febrilnim konvulzijama
  • Liječenje vrućice
  • Simptomatsko liječenje epileptičkih napadaja
  • Pružanje prve pomoći za vrijeme epileptičkog napadaja
  • Predstavljanje smjernica za liječenje febrilnih konvulzija
  • Važnost komunikacije i suradnje između roditelja i zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika (djelatnika vrtića) tijekom uključivanja i pohađanja djeteta u kolektiv

Vedrana Bibić, mag. nutr. clin. održala je predavanje o dijetoterapiji tvrdokornih epilepsija. U uvodnom dijelu upoznala je sudionike s podjelom hrane po skupinama te podjelom hranjivih tvari uz pružanje informacija o trenutnim preporukama za pravilnu prehranu. Također je podijelila rizične čimbenike malnutricije, općenito, kod oboljelih od epilepsije uz naglasak da su kod rijetkih i kompleksnih epilepsija, osim učestalih epileptičnih napadaja, prisutne i brojne pridružene poteškoće koje mogu uvelike utjecati na nutritivni status oboljelog.

Nutritivni status je zbog toga često narušen, a stupanj uhranjenosti može imati utjecaja i na same simptome primarne bolesti. Kako se farmakološkom terapijom rijetko postiže zadovoljavajuća kontrola epileptičnih napadaja, često se primjenjuju i metode ne-farmakološkog liječenja uključujući i dijetoterapiju. Stoga je podijelila informacije o terapijskoj primjeni ketogenih dijeta kod oboljelih od epilepsije koja je prikladna za sve dobne uzraste kao dokazana metoda ne-farmakološkog liječenja. Kako bi primjena ketogene dijete bila sigurna i uspješna, potreban je multidisciplinarni tim kojeg čine neuropedijatri/neurolozi/ epileptolozi, medicinske sestre i nutricionisti. S obzirom na to da je riječ o dijetoterapiji,koja zahtijeva velik rad i ulaganja svih članova tima, naglasiva je i važnost suradnje i komunikacije s djelatnicima vrtića u slučaju da dijete pohađa kolektiv i primjenjuje ovu vrstu prehrane.

Za kraj je predstavila rad udruge Dravet sindrom Hrvatska i njene projekte i programe od kojih je istaknula protokol za hitna stanja koji će zasigurno biti od velike pomoći djelatnicima vrtića u slučaju pojave epileptičkog napadaja za vrijeme djetetovog boravka u ustanovi.

Edukacija je održana u sklopu projekta “Vidi mene” kojeg je financirala Primorsko-goranska županija.