Udruga Dravet sindrom Hrvatska u sklopu XIII Hrvatskog Kongresa o Epilepsiji uspješno je održala Mini simpozij o Dravet sindromu 15-16.11.2018. u Šibeniku.

Zahvaljujemo našim predavačima:

Prof.dr.sc. Igor Prpić
Prof.dr.sc. Fran Borovečki
Doc.dr.sc. Radenka Kuzmanić Šamija
Dr.sc. Ana Sruk

koji su prezentirali izazove i potrebe Dravet sindroma od dječije dobi do odraslih i međunarodnim predavačima:
Isabella Brambilla DSEF
Prof.dr.sc. Francesca Darra
Dr.sc. Tiziana Granata

koje su nesebično podijelile znanje i iskustvo, dijagnosticiranja i prepoznavanja DS u odrasloj dobi .

SPONZOR HEP- više od struje