Udruga Dravet sindrom Hrvatska u suorganizaciji s Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Koalicijom udruga u zdravstvu za svoje članove organizira edukaciju o novim mogućnostima liječenja Dravet sindroma, novim mogućnostima dijagnostike te dostupnosti socijalnih usluga.
Uz eduakciju, tom ćemo prilikom upriličiti i malo Adventsko druženje za članove.

Edukacija i druženje će se održati u subotu, 22. prosinca 2018., u trajanju od 10,00 do 14,00 h, u dvorani E Škole narodnog zdravlja “Andija Štampar” Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
na adresi Rockelfellerova 4.

Program događanja:
10,00 – 11,00 h – Izvještajna skupština udruge Dravet sindrom Hrvatska
11,00 – 14,00 h – eduakcija

Na edukaciji će sudjelovati kao predavači: prof.dr.sc. Igor Prpić, prof.dr.sc. Fran Borovečki, doc.dr.sc. Vlasta Đuranović,dr. med. spec. Ana Sruk, te predstavnik MInistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.