Advent Dravet

Advent Dravet je program Udruge koji se, kao što mu ime i govori, odvija za vrijeme adventa, u prosincu. Započeo je 2018. godine i od tada se odvijao uživo organizacijom edukativnih radionica u Zagrebu ili online, organizacijom edukativnih webinara.