Advent Dravet 2018.

Udruga Dravet sindrom Hrvatska u suorganizaciji sa Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Koalicijom udruga u zdravstvu za svoje članove je organizirala edukaciju o novim mogućnostima liječenja sindroma Dravet, novim mogućnostima dijagnostike te dostupnosti socijalnih usluga.

Edukacija i druženje su održani u subotu, 22. prosinca 2018., u trajanju od 10:00 do 14:00 h, u dvorani Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na adresi Rockefellerova 4.

Program događanja:

10:00 – 11:00 h – Izvještajna skupština udruge Dravet sindrom Hrvatska

11:00 – 14:00 h – Edukacija članova

Na edukaciji su kao predavači sudjelovali: prof. dr. sc. Igor Prpić, prof. dr. sc. Fran Borovečki, doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr. med. spec. Ana Sruk, te predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.